dimarts, 12 de febrer de 2008

Library survives/Biblioteca salvada

En Xavier Panadès, el “Rodamón de Palau” ha estat cabdal en la lluita per aconseguir que finalment la biblioteca local de Marksbury road, al barri de Bedminster no sigui tancada.

La biblioteca es l’únic centre cultural al barri on per exemple els maulets/etes de l’escola Parsons poden, consultar llibres. A mes la biblioteca es un en edifici construït a l’any 1939.

De fet el següent pas es la qualificació de l’esmentat edifici com històric illistat, per garantir que la biblioteca or un centre cultural no desapareixi en aquesta àrea sense equipaments socioculturals.

Recolzant MACA (Marksbury Area Community Association),en el seu discurs el Xavier va subratllar que “nens i nenes sense llibres a les mans son futur adults ignorants”


Xavier Panadès, the "Supertramp of Palau" has been principal in the fight to the closure of Marksbury Road library in the neighbourhood of Bedminster.

The library is the only cultural centre in the neighbourhood where for example children of the nearby school Parsons can consult books. Moreover, the library building constructed in year 1939 has historical importance.

 In fact the following step is to list the building under English Heritage, to guarantee that the library or a cultural centre will not disappear in this area without socio-cultural equipment.

Giving support to MACA (Marksbury Area Community Association), in his speech highlighted that "children and girls without books are future ignorant adults"