dijous, 3 de gener de 2008

Un poema i comentari del Llibre Cel Ras/ A Poem and a comentary about the book Cel Ras

Xavier Panades ha escrit un poema i un comentari sobre el fantastic llibre "Cel Ras" dels autors Maite Coves i Móra i Vicent F. Soler i Selva. El llibre de ficcio amb llocs i personatges reals ofereix una panoràmica valenciana del context convuls en què s'inicià el segle XX.

Xavier Panades has written a poem an a coment about the excellent book "Cel ras "by Maite Coves i Móra i Vicent F. Soler i Selva. The book mixes fiction with real places and personalities, offering a Valencian panoramic of the convulsed context in which the 20th century started it.

http://www.curiedigital.net/celras/opinions8.php

http://www.curiedigital.net/celras/opinions3.php