dimecres, 2 de juliol de 2008

Radical Spaniards attacked a Valencia Cultural house/ Agressió al Casal per part d'Espanyols radicals

(English Version below)


La nit del diumenge, 29 de juny després del partit Espanya-Alemanya, un grup de 7 feixistes-espanyols cap rapats algúns d'ells i amb banderes anticonstitucinals “franquistes” i altres de ideologia nazi segons els veïns, van trencar la persiana metálica de la porta principal del Casal Jaume I d'Elx.

Davant d’aquesta nova agressió, demanem a l’Ajuntament d'Elx, per a que assumisquen de manera efectiva les seues respectives responsabilitats per garantir el lliure dret de reunió i d’associació dels ciutadans, sense que es vegen molestats en les seues activitats per agressions antidemocràtiques. I, alhora, fem una crida a les forces polítiques democràtiques i a les entitats ciutadanes de tota mena, per a que manifesten públicament la seua condemna, i exigisquen que fets com aquests no es tornen a repetir, ni a la seu d’Acció Cultural a la ciudad d'Elx, ni a la de cap altra entitat, siga de la ideologia que siga.

No són fets aïllats, sinó que responen a l'explosió d'un problema latent a Elx, la comarca i a tot el País Valencià causat per aquests grups organitzats, les conseqüències del qual patim des de fa diversos anys.

La nostra ferma crítica a les administracions públiques, totes, per no haver sabut tractar el tema en la seua compleixitat i magnitud.

Demanem el seguiment i la investigació de les agressions, dels agressors i dels grups feixistes organitzats, i l'adopció de les pertinents actuacions per tal d'acabar amb la impunitat amb què actuen en l'actualitat aquests grups.

Donem les gràcies a tots els veïns que ens estan donant suport, ja que entenem que el feixisme és un problema que ens afecta a tots i a totes.

A pesar d'aquests atacs, el nostre Casal avança sense compleixos i és imparable.

Una abraçada
Agustí Agulló
(delegat d' ACPV a Elx)Radical Spaniards attacked a Valencia Cultural house

The night of Sunday, 29 June after the Spain-Germany match|party, a group of 7 fascists-Spaniards with shaved heads, and with anticonstitucinals "pro-Franco and Hitler" flags according to the neighbours, broke the blind of the Valencian Cultural House" Jaume I of Elx"

In the face of this new aggression, we ask the Council of Elx, to take their responsibilities seriously to guarantee the free right of assembly and of association of the citizens, without being harassed by antidemocratic aggressions. We also make a call to the all the political parties and civic entities of every kind, to condemn publicly the mentioned acts, and to stop them, either in our Cultural House or any other identity of any kind.

They are not isolated acts, but the explosion of a late problem in Elx, the region and in all the País Valencian Country, caused by these organized pro-Spanish groups, the consequences of which we have been suffering since several years ago.

Our firm criticism to the public administrations, all, for not having known how to treat the problem in its complexity and magnitude.

We ask for the follow-up and the investigation of the aggression, of the aggressors of the organized Spanish fascist groups, and the adoption of the pertinent performances in order to end with the impunity with which they operate in the present.

We thank to all neighbours who are giving us support, since we understand that the fascism is a problem that affects us in all and in all.


Despite these aggressions, the Cultural Houses is advancing without complexes and is unstoppable.

Una abraçada
Agustí Agulló
(delegat d' ACPV a Elx)